Korona: TEM:n ja ELY:n tuet avautuvat yrittäjille alkuviikosta

Korona: TEM:n ja ELY:n tuet avautuvat yrittäjille alkuviikosta

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tukea voidaan myöntää samanaikaisesti yrittäjille laajannetun työttömyysturvan kanssa. Ajatuksena on, että tukea voisi käyttää kaikkiin mahdollisiin yritystoiminnan kuluihin, myös kiinteisiin kuluihin, kuten esimerkiksi vuokriin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua. (TEM, tiedote 27.3.2020)

Ely-keskusten tuet kohdennetaan 1-5 työntekijää työllistäviin yrityksiin

ELY avaa yrityksille rahoitushaun 31.3. koronan vaikutusten minimointiin tilanneanalyysin ja kehittämistoimien kautta. Rahoitusta voivat saada yritykset, yritysmuodosta riippumatta; 

  • jotka työllistävät 1 – 5 työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä 
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Rahoitusta ei voida kuitenkaan myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden tai maataloustuotteiden jalostukseen alan yrityksille.

Avustusta voidaan myöntää 1. Tilanneanalyysin tekemiseen tai 2. Kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysin tekemisessä yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tai tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Avustuksen osuus on enintään 10 000 €. Kehittämistoimenpiteiden osalta avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Avustuksen osuus on enintään 100 000 €.

Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen työntekijämäärän perusteella. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä.

ELY-keskuksen ”Yrityksen kehittämispalvelut” tarjolla ja tarpeen myös poikkeuksellisena aikana

Avautuvan avustuksen lisäksi ELY-keskuksien kautta on saatavilla myös yrityksen kehittämispalveluita, jotka on tarkoitettu yritysten toiminnan arviointiin ja suunnitteluun. Palvelut soveltuvat erityisen hyvin nyt myös tähän poikkeukselliseen tilanteeseen ja niiden kustannuksia yrityksille on alennettu. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on yrittäjälle vain 30 euroa + alv.