Miltä tulevaisuus näyttää?

Markkinointiresurssikartoituksen ja tunnettuustutkimuksen tulosten mukaan seudun resurssit markkinoinnin tekoon ovat kohtuulliset, mutta rajalliset. Resurssit oikein kohdistamalla voitaisiin saada parempaa synergiaetua ja tehokkuutta.

Markkinointiresurssikartoituksessa pyydettiin vastaajia luomaan mielikuva seudusta viiden vuoden päähän. Näiden mielikuvien pohjalta rakennettiin kaksi fiktiivistä tulevaisuutta. Kumman tulevaisuuden seutu on halukas lunastamaan?

Tulevaisuuden megatrendit – uhka vai mahdollisuus?

Seudun asukkaita ja kuntia haastettiin vielä lisää miettimään seudun tulevaisuutta megatrendien valossa. Hankkeen lopputilaisuutena järjestetävässä Tulevaisuuden Megatrendit -tilaisuudessa osallistujat laitettiiin pohtimaan megatrendien vaikutusta ja niiden tuomia mahdollisuuksia tulevaisuuden kehittämistyössä.