Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanketta viestittiin sloganilla ”Sijoita bisnekseen”. Hankkeella haluttiin saada aikaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteen onnistumiseen käytettiin yhteisesti koordinoitua viestintää ja markkinointia. Hanke sai rahoitusta Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta (EAKR) ja toteutti Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahaston ohjelmaa.

Hankkeen toimenpiteiden kautta yritysten ja alueen vahvuudet ja mahdollisuudet tuotiin niin kansalliseen kuin kansainväliseen tietoisuuteen ja alueen yritykset esteltiin houkuttelevina sijoutuskohteina pääomasijoittajille ja bisnesenkeleille.

Hankkeen tavoitteena oli nostaa pohjoisen Keski-Suomen profiili kokonaan uudelle tasolle. Hankkeen varsinainen kohderyhmä oli pk-sektori ja erityisesti innovatiiviset, kasvuhakuiset, kansainvälistymiseen pyrkivät uudet ja jo olemassa olevat yritykset toimialariippumattomasti. Kohderyhmään kuuluivat myös alueelle työllistyvät ihmiset, julkinen sektori sekä kunnat.

Hankkeessa kehitettiin yhteinen alusta eli viestintä-, markkinointi- sekä kasvupalvelualusta, jossa tuodaan esille alueen vahvuudet ja mahdollisuudet niin alueen kuntien kuin yritystenkin osalta. Oleellinen asia oli myös erillisten uusien kehittämis- ja sijoituskohteiden tuominen sijoittajien tietoisuuteen.

Hanke oli osa kolmiosaista EKKO-hankekokonaisuutta, joka käynnistettiin pohjoisessa Keski-Suomessa 2019-2020. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy.

Muut EKKO-kokonaisuuden osahankkeet olivat Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen (Move & Work, Tuu ja tee) sekä Invest in Staff (Satsaa ihmisiin).

Pääset tutustumaan alueelle luotuun alustaan osoitteessa www.sydansuomessa.fi

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanke
Projektipäällikkö
Jenni Leppilahti
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi
0503815917

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanke
Projektityöntekijä
Janne Taavitsainen
janne.taavitsainen@karstulanseutu.fi
0444596585