Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanketta viestitään sloganilla ”Sijoita bisnekseen”. Hankkeella halutaan saada aikaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteen onnistumiseen käytetään yhteisesti koordinoitua viestintää ja markkinointia. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta (EAKR) ja toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahaston ohjelmaa.

Hankkeen toimenpiteiden kautta yritysten ja alueen vahvuudet ja mahdollisuudet tulevat niin kansalliseen kuin kansainväliseen tietoisuuteen ja alueen yritykset ovat houkuttelevia sijoutuskohteita pääomasijoittajille ja bisnesenkeleille.

Hankkeen tavoitteena on nostaa pohjoisen Keski-Suomen profiili kokonaan uudelle tasolle. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on pk-sektori ja erityisesti innovatiiviset, kasvuhakuiset, kansainvälistymiseen pyrkivät uudet ja jo olemassa olevat yritykset toimialariippumattomasti. Kohderyhmään kuuluvat myös alueelle työllistyvät ihmiset, julkinen sektori sekä kunnat.

Hankkeessa kehitetään yhteinen alusta eli viestintä-, markkinointi- sekä kasvupalvelualusta, jossa tuodaan esille alueen vahvuudet ja mahdollisuudet niin alueen kuntien kuin yritystenkin osalta. Oleellinen asia on myös erillisten uusien kehittämis- ja sijoituskohteiden tuominen sijoittajien tietoisuuteen.

Hanke on osa kolmiosaista EKKO-hankekokonaisuutta, joka on käynnistynyt pohjoisessa Keski-Suomessa 2019-2020. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy.

Muut EKKO-kokonaisuuden osahankkeet ovat Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen (Move & Work, Tuu ja tee) sekä Invest in Staff (Satsaa ihmisiin). Tutustu koko hankkeeseen osoitteessa www.sydansuomessa.fi

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanke
Projektipäällikkö
Jenni Leppilahti
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi
0503815917

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanke
Projektityöntekijä
Janne Taavitsainen
janne.taavitsainen@karstulanseutu.fi
0444596585