Puulaakson Sijoitus -yritysrahoituspalvelut

Yhden yrityksen rahoituksessa Puulaakson Sijoitus voi eri rahoitusmuotojen yhdistelmillä olla mukana 100 000 euroon saakka. Rahoituspäätökset tehdään tapauskohtaisen käsittelyn perusteella. Rahoitettavaan hankkeeseen pyritään saamaan mukaan myös muita rahoittajia (pankit, julkiset rahoittajat, pääomasijoittajat).

Puulaakson Sijoituksen rahoitustoiminnassa käytettävissä olevat rahoitusmuodot ovat:

  • osakepääomasijoitus (max. 40 000 euroa/yritys) ja
  • takaus (max. 100 000 euroa/yritys)