Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnat teettivät vuosien 2017-2019 aikana Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeen. Hankkeessa haluttiin saada selville seudun vetovoimaisuutta. Tulsten perusteella seutu kaipaa piristysruisketta erityisesti markkinointiin, mutta myös seudun yrityksiä palvelevaa uutta yhteistä näkyvyyttä ja elinkeinojen mahdollisuuksien esilletuomista. Jo aikaisemmin oli tunnistettu osaavan työvoiman pula. Näihin tuloksiin haluttiin muutosta. Syntyi EKKO.

EKKO koostuu kolmesta osahankkeesta

EKKO-hankekokonaisuus koostuu kolmesta osahankkeesta:

Invest in Staff – Satsaa ihmisiin, on POKE:n hallinnoima hanke, jolla vastataan seudun yritysten henkilöstöön liittyviin tarpeisiin, kuten osaamisen lisäämiseen, koulutukseen, työhyvinvointiin, johtamiseen jne. Yrityksen henkilöstöasioita voidaan käydä läpi hyvin kokonaisvaltaisesti. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suoraan yrityksiin. Hankkeen toimenpiteissä ovat mukana: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.

Move & Work – Tuu ja tee, on Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallinnoima hanke, joka selvittää yritysten rekrytointitarpeita ja kehittää uusia toimintamalleja yhteisten rekrytointikampanjoiden tekemiselle sekä luo alueellista viestintäbrändiä seudun tunnettuuden lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä ovat mukana: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Invest in & do Business – Sijoita bisnekseen, on Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n hallinnoima hanke, jossa tarkoituksena on kehittää edellämainittujen hankkeiden yhteistyön tuloksena seudullinen viestintä- ja markkinointialusta, jolla tuodaan esille seudun kehittämis- ja sijoituskohteet, vetovoima ja mahdollisuudet sekä esitellään alue houkuttelevana asuin-, työ- yritys- ja sijoituskohteena. Hankkeen toimenpiteissä ovat mukana: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Hankkeet on koottu Sydänsuomessa-brändin alle, minkä kautta hankkeista myös tiedotetaan ja jolla seutua halutaan jatkossa tuoda näkyvämmin esille. Löydät hankkeet myös sosiaalisen median kanavista @sydansuomessa ja #sydänsuomessa.