Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnat teettivät vuosien 2017-2019 aikana Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeen. Hankkeessa haluttiin saada selville seudun vetovoimaisuutta. Tulosten perusteella seutu kaipaa piristysruisketta erityisesti markkinointiin, mutta myös seudun yrityksiä palvelevaa uutta yhteistä näkyvyyttä ja elinkeinojen mahdollisuuksien esilletuomista. Jo aikaisemmin oli tunnistettu osaavan työvoiman pula. Näihin tuloksiin haluttiin muutosta. Syntyi EKKO.

EKKO koostui kolmesta osahankkeesta

EKKO-hankekokonaisuus koostui kolmesta osahankkeesta:

Invest in Staff – Satsaa ihmisiin, oli POKE:n hallinnoima hanke, jolla vastattiin seudun yritysten henkilöstöön liittyviin tarpeisiin, kuten osaamisen lisäämiseen, koulutukseen, työhyvinvointiin, johtamiseen jne. Yrityksen henkilöstöasioita voitiin käydä läpi hyvin kokonaisvaltaisesti. Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat suoraan yrityksiin. Hankkeen toimenpiteissä olivat mukana: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.

Move & Work – Tuu ja tee, oli Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallinnoima hanke, joka selvitti yritysten rekrytointitarpeita ja kehitti uusia toimintamalleja yhteisten rekrytointikampanjoiden tekemiselle sekä loi alueellista viestintäbrändiä seudun tunnettuuden lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä olivat mukana: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Invest in & do Business – Sijoita bisnekseen, oli Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n hallinnoima hanke, jossa tarkoituksena oli kehittää edellämainittujen hankkeiden yhteistyön tuloksena seudullinen viestintä- ja markkinointialusta, jolla tuodaan esille seudun kehittämis- ja sijoituskohteet, vetovoima ja mahdollisuudet sekä esitellään alue houkuttelevana asuin-, työ- yritys- ja sijoituskohteena. Hankkeen toimenpiteissä olivat mukana: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Hankkeiden yhteistyön tuloksena syntyi Sydänsuomessa-brändi ja alusta, jonka avulla aluetta halutaan jatkossa tuoda näkyvämmin esille ja jonka alle alueen yhteinen kehitystyö on jatkossa valjastettu. Löydät alueen viestintää myös sosiaalisen median kanavista @sydansuomessa ja #sydänsuomessa.

Alueen kehittämistyö on organisoitu aluejohtamismallin mukaisesti ja kehittämistyötä ohjaa alueelle laadittu aluestrategia.