Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hanke

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeella halutaan saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisesti koordinoidun viestinnän ja markkinoinnin keinoilla.

Hankkeen toimenpiteiden kautta yritysten ja alueen vahvuudet ja mahdollisuudet tulevat niin kansalliseen kuin kansainväliseen tietoisuuteen ja alueen yritykset ovat houkuttelevia sijoituskohteita pääomasijoittajille ja bisnesenkeleille.

Hankkeen myötä pohjoisen KeskiSuomen seutukunnan profiili on nostettu kokonaan uudelle tasolle. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on pk-sektori ja erityisesti innovatiiviset, kasvuhaluiset, kansainvälistymiseen pyrkivät uudet ja jo olemassa olevat yritykset toimialariippumattomasti. Kohderyhmään kuuluvat myös alueelle työllistyvät ihmiset, julkinen sektori sekä kunnat.

Hankkeessa kehitetään yhteinen alusta eli viestintä-, markkinointi- sekä kasvupalvelualusta, jossa tuodaan esille alueen vahvuudet ja mahdollisuudet sekä kootaan seutukunnan yritysten mahdollisuudet, vahvuudet ja uudet kehittämisavaukset ja -kohteet yhteen, joita halutaan nostaa esille.

Hanke on osa kolmiosaista EKKO-hankekokonaisuutta, joka on käynnistynyt Saarijärven-Viitasaaren seudun alueella 2019-2020. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Muut osahankkeet ovat Move & Work (hallinnoija Kehittämisyhtiö Witas Oy) ja Invest in Staff (hallinnoija POKE). Tutustu seudun hankkeisiin.