Benchmarking ja summa summarum…

Pyörää ei kannata keksiä uudestaan, ei tässäkään tapauksessa. Sen vuoksi hankkeessa toteutettiin myös benchmarking-matka, jonka avulla haettiin perspektiiviä ja mallia seudulliseen markkinointiin. Kohteeksi valikoitui Luonnostaan vahva Kotkan-Haminan seutu ja siellä seutumarkkinointia koordinoiva, seudullinen kehittämisyhtiö Cursor Oy. Haasteellisesta toteuttamisesta huolimatta, seutumarkkinointi voi olla erittäin menestyksellistä ja palkitsevaa.

Yhteenvetona

Hanke nosti esille seudun kipukohtia, joita ovat markkinoinnin organisointi, suunnitelmallisuus, osaaminen, markkinoinnin paikallisuus, seuranta ja pirstaleisuus. Tarvittaisiin selkeä, laajakulmaisempi näkemys yhteiselle seutumarkkinoinnille. Ja jotta siihen päästään, meillä pitää olla seudulla yhteinen visio ja tahtotila markkinointiasioiden edistämiseen.

”Ongelma ei ole ongelma.
Ongelma on asenteesi ongelmaa kohtaan. Ymmärrätkö?”
– Kapteeni Jack Sparrow

Hankkeen aikana kerätty materiaali on vapaasti hyödynnettävissä. Hankkeen etenemistä ja tuloksia voit käydä katsomassa myös Facebookissa hankkeen omilla sivuilla.