Alueen kunnat ja kehittäjät yhdessä alueen luottamushenkilöiden kanssa päättävät alueelle kehittämisen aluestrategian, jossa määritellään toiminnan painopisteet tuleville vuosille. Alueen visiona vuodelle 2026 on, että ”Sydänsuomi tunnetaan menestyvänä ja turvallisena alueena 2026”.