Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeessa luotiin alueelle oma sijoittumisstrategia, jonka avulla hankkeessa on tarkoitus löytää alueen vahvuudet sekä luoda pohjaa myöhemmin rakennettavalle, yhteiselle alustalle.

Marraskuussa 2020 käynnistyi sijoittumisstrategiatyö, johon osallistettiin seudun yrittäjiä, yrityskehittäjiä sekä kuntia/kuntalaisia. Strategian laatijaksi valittiin Aluekehittämisen konsulttiyhtiö MDI ja marraskuun aikana etsittiin työpajaa varten tarvittava taustamateriaali, suunniteltiin työpajan runko ja määriteltiin strategiatyöhön erityisesti kutsuttava kohderyhmä.

Sijoittumisstrategiaan liittyvä työpaja pidettiin joulukuun 8. päivä 2020 ja siihen osallistui kaiken kaikkiaan 30 henkilöä. Mukana oli niin yrittäjiä, yrityskehittäjiä, rahoittajia kuin kuntien edustajia. Koronapandemiasta johtuen työpajan toteutus tehtiin sähköisesti. Strategian työstö jatkui 10.12. jolloin työpajassa aikaansaatua materiaalia edelleen kiteytettiin. Strategia esiteltiin seutujohtoryhmälle ja seutuedustajistolle joulukuussa. Strategia valmistui joulukuussa ja sen avulla lähdetiin tarkentamaan hankkeessa valmistettavan alustan määrittelyä ja kilpailuttamaan alustan toteutus.