Puulaakson Energia Oy

Puulaakson Energia Oy perustettiin 11.8.1999 tuottamaan ekologista ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa Puulaakson yrityksille ja Karstulan kuntakeskukseen. Sermet Oy:n toimittama voimalaitos valmistui lokakuussa 2000. Yhtiön perustajaosakkaat ovat Honkarakenne OyjVattenfall Oy ja Karstulan kunta. Vuodesta 2011 alkaen voimalaitoksen omistavat Karstulan kunta ja Honkarakenne Oyj.

Voimalaitoksen energialähteenä käytetään Puulaaksossa sivutuotteena syntyvää puupolttoainetta ja metsähaketta. Voimalaitoksen teho on n. 20 MW, josta sähköntuotannon osuus on n. 1 MW. Lämmön ja sähkön lisäksi laitos tuottaa prosessihöyryä Puulaakson yrityksille.

Toimitusjohtaja
Kari Salminen
C/o Honkarakenne Oy
Hongantie 93
43500 Karstula
GSM 040 5231 583
kari.salminen(at)honka.com