Nykytilanteen kartoitus

Hankkeen alussa tehtiin markkinointiresurssien kartoitus, jolla haluttiin selvittää, kuinka Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnissa tällä hetkellä toteutetaan markkinointia ja minkälaisilla resursseilla sitä tehdään. Markkinointiresurssikartoitus toteutettiin haastattelemalla ja sähköisin kyselyin. Kartoitukseen ja hankkeessa lanseerattuun #seutuhaasteeseen osallistettiin kuntien ja kehittämisyhtiöiden lisäksi yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset sekä kesäasukkaat.

Tunnettuustutkimuksella vahvistus nykytilaan

Hankkeen puitteissa toteutettiin Taloustutkimus Oy:n toimesta seudun tunnettuustutkimus, jolla haluttiin vahvistusta sille tiedolle, mistä Saarijärven-Viitasaaren seutu tällä hetkellä tunnetaan ja miten hyvin se tunnetaan eri vastaajien joukossa. Tunnettuustutkimuksen tuloksia käytiin läpi yhteisessä työpajassa 30.10.2018 Viitasaaren Lennättimessä.

https://www.facebook.com/vetovoimaapohjoiseenkeskisuomeen/videos/248372205829755/