Ropotin palvelut

Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti tarjoaa yrityksille tiloja ja välineitä tuote- ja tuotannonkehitykseen ja testaukseen. Se auttaa myös yritysten tuotekehitysprojektien käynnistämisessä ja toteuttamisessa välittäen asiantuntija-apua. Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotissa on mahdollista järjestää myös koulutusta yrityksille ja niiden nykyiselle ja tulevalle henkilökunnalle erilaisista aihekokonaisuuksista yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Tuotekehityspalvelut

Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti auttaa yrityksiä etsimään asiantuntijoita tuote- ja tuotannonkehitys- sekä testaushankkeiden toteuttamisessa myös yrityksen omissa tiloissa. Tässä tehtävässä Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti toimii rahoittajien ja asiantuntijoiden kokoojana ja välittäjänä käyttäen hyväkseen yhteistyöverkostoaan. Asiantuntija yhteistyökumppaneita ovat mm. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus, JAO Viitasaari, Jyväskylän yliopisto, TE Keskus, Keksintösäätiö jne.

Koulutuspalvelut

Koulutusaiheita voivat olla puu- ja metallialan ammatillisen osaamisen vahvistaminen, alan tuote- ja tuotannonkehittäminen, liiketoimintaosaamisen kehittäminen, laatujärjestelmät, tietotekniikka jne.Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti tarjoaa apuaan lukion kaksoistutkinnon, perusopetuksen teknisten töiden sekä työpajan toiminnan kehittämisessä. Vastavuoroisesti työpaja, lukio ja jopa peruskoulun teknisen työn ryhmät voivat olla esim. tarjoamassa apuaan esim. jonkin uuden tuotteen koesarjan tekemisessä, ideoinnissa jne.