Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö koskee Kehittämisyhtiön toimintoja. Seloste sisältää myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 rekisteriselosteen.

Yleistä

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sitoutuu suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Yksityisyydensuojankäytäntö kertoo, miksi keräämme, tallennamme ja miten käsittelemme henkilötietoja henkilöiltä, jotka käyttävät palvelujamme. Yksityisyydensuojakäytännössä ”henkilötiedot” tarkoittaa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Mikäli tähän yksityisyydensuojan käytäntöön tulee muutoksia, päivitämme sen ja ilmoitamme sen julkaisemalla uuden sivustollamme.


Käyttämällä palvelujamme annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään tässä dokumentissa olevalla tavalla. Tietojasi käsittelemme vain Suomessa.

Mikäli sinulla on kysyttävää Tietosuojakäytännöstä, niin ota yhteyttä. Sen voit tehdä soittamalla 044-4596604 / Ari Piesala tai lähettämällä sähköpostia ari.piesala@karstulanseutu.fi

Kerättävät tiedot

Kehittämisyhtiö kerää henkilötietojasi sen vuoksi, että voimme tarjota sinulle tarvitsemaasi palvelua.


Keräämme erityisesti seuraavia tietoja, jotka tietyissä olosuhteissa on henkilötietoja;

 • yrityksen perustaminen, olemassa olevan yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä tai myynnissä/ostossa sekä investointirahoitusten hoidossa.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

 • yrityksen perustaminen
 • yrityksen osto tai myynti
 • investointituen hakeminen
 • liiketoimintasuunnitelma
 • yrityksen kehittämissuunnitelma
 • rahoituksen / takauksen haku ja käytäntöön pano
 • viestintä kanssasi
 • oikeuksiemme ja omaisuutemme turvaaminen
 • palveluiden tarkastaminen

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita;

 • yhteistyötahojen kanssa käytävät rahoituskeskustelut (kuten Finnvera, pankit)
 • viranomaiset
 • perintätilanne, jolloin joudumme käyttämään lakitoimistoa tai hakemaan saatavaa käräjäoikeuden kautta

Oikeutesi

Sinulla on oikeudet henkilötietoihisi, joita säilytämme;

 • oikeus tietää, mitä tietoja säilytämme: ota yhteyttä ari.piesala@karstulanseutu.fi
 • halutessasi sinulla on oikeus pyytää poistamaan kaikki tietosi ja korjaamaan virheellisen tiedon.

Tietoturva

Suhtaudumme hyvin vakavasti henkilötietosi salassa pitoon. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä toimenpiteitä tietojesi turvaamiseksi ja estääksemme luvattoman käytön.


Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Emme anna takuuta siitä, että sinua koskevat henkilötiedot ovat turvassa kolmansien osapuolien aiheuttamalta menetykseltä, väärinkäytöltä tai muuttamiselta.


Mikäli tällainen rikkomus tapahtuu, ilmoitamme siitä sinulle lain vaatimalla tavalla joko sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä verkkosivustojen kautta ilman kohtuutonta viivettä. Tällöin määritämme lain täytäntöönpanon tarpeen tai rikkomuksen laajuuden ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamisen.

Lasten yksityisyydensuoja

Tarjoamme palvelujamme alle 18 vuotiaille vain huoltajien suostumuksella ja heitä koskevat samat tietosuojakäytänteet kuin yli 18 vuotiaita.


Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n yhteystiedot:
Sähköposti ari.piesala@karstulanseutu.fi (toimitusjohtaja)
Sähköposti janne.taavitsainen@kartulanseutu.fi (toimitusjohtajan sijainen)

puhelinnumerot:
Ari Piesala, +35844 4596 604
Janne Taavitsainen, +35844 4596 585


Osoite: Aloha-Tietotalo, Virastotie 4, 43500 Karstula

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, y-tunnus 0776042-4
Aloha-Tietotalo, Virastotie 4
43500 Karstula
e-mail ari.piesala@karstulanseutu.fi
e-mail janne.taavitsainen@karstulanseutu.fi

Rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Piesala, toimitusjohtaja
Aloha-Tietotalo, Virastotie 4
43500 Karstula
puh. +35844 4596 604

Rekisterin nimi: ASIAKASTIEDOT

Henkilötietojen käsittelyn oikeusturvaperuste ja tarkoitus

Liiketoiminnan käynnistäminen, yrityksen rahoituksen / takauksen haku, liiketoiminnan kehittäminen tai muu yritystoimintaan liittyvä muutos. Palvelun laskuttaminen, reklamaation tai palautteen käsittely ja toiminnan parantaminen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, henkilötunnus, laskutusosoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Tietojen antamatta jättäminen

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus. Tietojen antamatta jättäminen estää asiakassuhteen muodostamisen ja näin ollen palvelua ei voida toteuttaa.

Tietolähteet

 • asiakkaalta itseltään saatavat tiedot, yritysrekisterit, asiakastiedon palvelut

Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Kehittämisyhtiön toiminnan varmistamiseen ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansiin maihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika on 5 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus oikaista virheellinen tieto
 • Oikeus poistaa tiedot
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen milloin vain. Ilmoitettava kirjallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle palveluntarjoajalle, jolle tietojenkäsittely on ulkoistettu. Tietojen siirto perustuu EU:n komission vahvistamiin mallisopimuksiin.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Paperilla oleva aineisto säilytetään yrityksen toimistossa lukitussa kaapissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään Karstulan Kunnan hallinnoimalla verkkoasemalla, jonka kautta myös varmistetaan varmuuskopiointi. Tiedostot ja asema on suojattu ja ulkopuolisten pääsy tiedostoihin on estetty.


Henkilötietoja käsittelevät vain yrityksen työntekijät joiden työnkuva sitä vaatii.