Puulaakson Energia Oy

Puulaakson Energia Oy perustettiin vuonna 1999 tuottamaan ekologista ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa Puulaakson yrityksille ja Karstulan kuntakeskukseen. Sermet Oy:n toimittama voimalaitos valmistui lokakuussa 2000. Yhtiön omistavat Karstulan kunta, Honkarakenne Oyj ja Karstulan Lämpöverkko Oy.

Voimalaitoksen energialähteenä käytetään metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää biopohjaista puupolttoainetta ja metsähaketta. Voimalaitoksen teho on 16 MW, josta sähköntuotannon osuus on 2,3 MW. Varavoimaa yhtiöllä on käytettävissä 12 MW. Lämmön ja sähkön lisäksi laitos tuottaa prosessihöyryä Puulaakson yrityksille.

Biopohjaisia polttoaineita yhtiö käyttää vuositasolla noin 34 000 MW.

Puulaakson Energia Oy

Käyntiosoite: Virastotie 4,
43500 Karstula
Aloha-Tietotalo Oy:n käyntiovi
Postiosoite:   PL 55, 43501 Karstula

Toimitusjohtaja
Ari Piesala,
Virastotie 4, 43500 Karstula
044 4596 604
ari.piesala(at)karstulanseutu.fi

Käytönvalvoja, toimitusjohtajan sijainen
Kari Salminen,
Hongantie 93, 43500 Karstula
040 5231 583
kari.salminen(at)honka.com

Voimalaitoksen päivystäjä
puh. 040 506 7159