Kexri.io-hanke kartoittaa yritysten VR-valmiutta

Kexri.io-hanke kartoittaa yritysten VR-valmiutta

Kyselyllä kartoitetaan erityisesti pohjoisen Keski-Suomen pk-yritysten kiinnostusta ja kehittämistarpeita XR-teknologioiden (mm. virtuaalimaailmat, lisätty todellisuus) suhteen. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan yritykset myös muualta.

Hankkeessa rakennetaan keskisuomalaista innovaatioekosysteemiä KEXRIä, joka kasvattaa ja jakaa tietoa  XR-osaamisesta ja sen soveltamisesta eri toimialoilla. Hankkeessa luodaan yhteistyössä toimintamalleja ja tapoja hyödyntää uusia teknologioita mm. tapahtumien, liiketoiminnan, markkinoinnin ja kehittämistoiminnan tukena sekä rakennetaan aktiivista toimijaverkostoa. Hanke järjestää myös tapahtumia, kokeilumahdollisuuksia ja pilotteja.

Ennen kuin vastaat
Mikä XR? Virtuaalimaailmat? Lisätty todellisuus? Lue ensin lyhyt kuvaus hankkeen verkkosivuilta kexri.io/mita_on_xr

Lomakkeessa kysytään yrityksen edustajan yhteystietoja. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksia julkaista niin, että yksittäisen vastaajan tunnistaminen on mahdollista. Tutustu kyselyn tietosuojaselosteeseen.

Vastaa kyselyyn tästä.