Keski-Suomen ELY: Laajakaistainfo 2.6.2021 klo 14-16 Teams

Keski-Suomen ELY: Laajakaistainfo 2.6.2021 klo 14-16 Teams

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää infotilaisuuden maaseudun laajakaistarahoituksesta keskiviikkona 2.6.2021 klo 14-16. Tilaisuus järjestetään etänä Teams-tilaisuutena.

Suomi saa EU:n elpymisvaroista vähintään 16 miljoonan euron lisärahoituksen maaseudun laajakaistahankkeisiin. Rahoituksella voi rakentaa kyläverkon eli tilaajayhteysverkon tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Pitkiä runkoverkkoja ei rahoiteta, joten rahoitettava hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

Voit liittyä oheisen Teams-linkin kautta. Osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista ennakkoon.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUwZDBmMTYtMGY5Yi00OWZiLTkzNjYtYzcxN2UyNWQ3MmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%226ff0f57a-ebc6-4de9-95b6-05190a7371e8%22%7d