Sydänsuomessa: Alueelle työstetään sijoittumisstrategiaa 8.12. klo 9-12

Sydänsuomessa: Alueelle työstetään sijoittumisstrategiaa 8.12. klo 9-12

Saarijärven-Viitasaaren seudulla aletaan työstämään seudun sijoittumisstrategiaa. Hankkeessa ovat mukana Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Sijoittumisstrategian avulla etsitään alueen vahvuudet ja mahdollisuudet sekä pohditaan alueelle sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ja toimenpiteitä.

Strategiaa työstetään tiistaina 8.12.2020 klo 9-12. Työpaja toteutetaan etäyhteydellä. Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Työpajan kohderyhmää ovat em. kuntien kasvuhakuiset yritykset, yrityskehittäjät, kuntien edustajat sekä sidosryhmät. Tilaisuus on kuitenkin avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Työpajan tavoitteena on laatia toimenpide-esityksiä sekä pohtia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joita seudulla voidaan tulevina vuosina ottaa käyttöön nykyisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi sekä uusien yritysten ja investoijien houkuttelemiseksi.

Työpajassa käydään läpi yhteisesti seutukunnan vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä uusia kehittämisavauksia ja –kohteita, joita sijoittumisstrategiassa tulisi huomioida. Lisäksi nostetaan esille keihäänkärkiä, joita tulisi nostaa esille invest in -toimintaa tukevalla sähköisellä alustalla ja viestinnässä.

Ilmoittaudu mukaan ke 2.12. klo 16 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen linkin välityksellä: https://q.surveypal.com/SaVi_sijoittumisstrategia_tyopaja

Sijoittumisstrategia laaditaan Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n vetämässä Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen –hankkeessa. Työpajan fasilitoinnista ja strategian laadinnasta vastaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan pohjoiseen Keski-Suomeen omaa sijoittumisstrategiaa ja sen myötä luomaan pohjaa ensi vuoden aikana hankkeessa rakennettavalle viestintä-, markkinointi- ja kasvupalvelualustalle.

Lisätietoja:
Jenni Leppilahti, projektipäällikkö
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen –hanke
+358 50 381 5917
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi
www.karstulanseutu.fi , www.sydansuomessa.fi