Yritysten kehittämisavustus­haku on auki

Yritysten kehittämisavustus­haku on auki

JTF-rahaston osalta odotellaan vielä viimeistelyä hakuehtoihin ja -kriteereihin, mutta Keski-Suomen ELY-keskukselta haettavissa oleva EAKR-haku on jo käynnissä.

Mikäli yrityksessäsi on suunnitteilla hanke, jota voitaisiin rahoittaa kyseisestä rahastosta, ota yhteyttä kehittämisyhtiöön. Alla listaamme oleellisia knoppitietoja hankehakuun liittyen, mutta tarkimmat tiedot hakuun liittyen löydät EURA2021-järjestelmästä tai ottamalla yhteyttä kehittämisyhtiön henkilöstöön. Olemme tarvittaessa apunasi hakuprosessissa.

Yritysten kehittämishankkeisiin on haettavissa rahoitusta 16.1.-31.3.2023 välisen ajan. Rahoitusta on haettavana arviolta 2 044 000 euroa. Rahoitusta voi hakea toimintalinja 1 ja toimintalinja 2 erityistavoitteiden mukaisesti, jotka ovat:

Toimintalinja 1 : Innovatiivinen Suomi

1.2. Digitalisaation etujen jyödyntämiseen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

2.1. Energiatehokkustoimenpiteiden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistämiseen

Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % ja investointien osalta tukiosuudet ovat mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %.

Pk-yrityksen määritelmä: Alle 250 henkilöä työllistävä ja liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tas on enintään 43 milj. euroa, eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys. Yrityskoon määrittäminen perustuu Euroopan komission pk-yrityksen määritelmään.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

  1. kasvuun ja kansainvälistymiseen
  2. innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen
  3. tuottavuuteen
  4. hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen tai
  5. ilmastonmuutokset sopeutumiseen.

Yrityksen kehittämisavustuksessa on käytössä seuraavat kustannusmallit:

  • kehittämishankkeet: flat rate 7 % tai kertakorvaus
  • investointihankkeet: flat rate 1,5 %
  • yhdistelmähanke: kehittämishanke + flat rate 7% prosenttimääräinen kustannus sekä investointihanke + 1,5 % prosenttimääräinen kustannus.

Kehittämishankkeissa hyväksyttäviä välittömiä kustannuksia ovat palkkakustannukset, ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, kansainvälistymistä edistävät näyttelyyn tai messuille osallistumisen kustannukset, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aine ja puolivalmistekustannukset sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset.

Invetoinneissa hyväksyttäviä kustannuksia ovat koneiden ja kaluston hankkinta, aineettomien investointien kustannukset, rakennuskustannukset, maanrakennuskustanukset sekä rakentamiseen liittyvät palkkakustannukset.

Rahoittaja arvioija pisteyttää saapuvat hankkeet. Hankkeiden tulee toteuttaa valittuja erityistavoitteita. Keski-Suomessa painopistealoja yritysrahoituksessa ovat digi-, bio- ja kiertotalous, uudistuva teollisuus sekä hyvinvointi ja niiden kautta syntyvän uuden liiketoiminnan käynnistyminen. Tukea kohdennetaan ensisijaisesti pk-yritysten kasvua ja uudistumista sekä kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin. Tuotekehityshankkeilla tulee olla uutuusarvoa kyseessä olevan toimialan näkökulmasta.

Rakentamiseen liittyen hankkeissa tuetaan pääsääntöisesti uusien tuotantotilojen rakentamista toimintaa käynnistettäessä tai merkittävästi laajennettaessa. Investointihankkeen tulee edistää merkittävästi yrityksen tuotantotoiminnan tehostamista ja uudistumista, teknologiatason nostoa, uusien tuotteiden ja tuontatomenetelmien käyttöönottoa sekä työllisyyttä.

Erityisenä painopisteenä investoinneissa ovat hiilineutraalisuutta edistävät kehityshankkeet sekä kansainvälistyvät pk-yritykset ja niiden toimintaa tukevien alihankintaverkostoyritysten uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia työpaikkoja luovat hankkeet. Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi automaatio, robotiikka ja tekoälyn hyödyntäminen uudessa liiketoiminnassa.

Löydät lisätietoa Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiasta. Rakennerahastohakuihin liittyvät ajankohtaiset asiat löydät rakennerahastot.fi -sivuilta.