NeovaHackathon – uusia liiketoimintamalleja käytöstä poistuville turvesoille

NeovaHackathon – uusia liiketoimintamalleja käytöstä poistuville turvesoille

Suomessa tuhansia hehtaareja energiantuotannossa ollutta ja energianturpeen tuotantoon varattua turvemaata on poistumassa käytöstä lähivuosina. Miten käytöstä poistuvia energiaturpeen tuotantoalueita voitaisiin jatkossa hyödyntää uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden tuotannossa niin, että alueiden hiilidioksidipäästöt pysähtyisivät ja alueet alkaisivat sitoa hiiltä? Neova hakee yhteistyökumppaneita ja uusia liiketoimintamalleja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen.  

Hackathonin tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja/tai strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja/tai hiilensidontaa.

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen.

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten!

Webinaarissa ”Turvemaista tulevaisuutta – Tulevaisuuden vaihtoehtoja energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen” to 24.03.2022 klo 10:00 – 11:30 Neova kertoo lisää haasteesta. Lue lisää webinaarista ›

Ilmoita ideasi ja tiimisi mukaan viimeistään su 10.4.2022.

Hackathonin järjestävät yhteistyössä BioPaavo, Kasu Open ja Neova Group.

Ilmoittaudu hackathoniin!

Lisätietoja