Webinaari 16.8 klo 14-15 täsmäkatselmuksesta pk-yrityksille

Webinaari 16.8 klo 14-15 täsmäkatselmuksesta pk-yrityksille

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi vastaten hyvin todellisiin asiakastarpeisiin.

Täsmäkatselmus tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian lisäämiseen tai muuten vähähiilisyyden saavuttamiseen kohteen energiankäytössä. Päätavoite täsmäkatselmuksissa on löytää ja esittää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpide-ehdotuksia. 

Täsmäkatselmuksessa voidaan keskittyä kohteen omien tarpeiden mukaisten osakokonaisuuksien selvittämiseen, kuten esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämiseen, ilmanvaihtoon tai teollisuudessa johonkin tiettyyn osaan tuotannosta. Täsmäkatselmuksen sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia. 

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 16.8.2021 alkaen vuoden ajan. Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat suorittaneet siihen liittyvän verkkokurssin. 

Täsmäkatselmukseen voit tutustua myös oheisesta linkistä: Täsmäkatselmus

Täsmäkatselmuksen pilotointia webinaarissa esittelee Tomi Kiuru Motivasta. Webinaari on suunnattu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Tilaisuus sopii myös energiakatselmojille ja muille asiasta kiinnostuneille. Webinaari on maksuton. Lämpimästi tervetuloa kuulolle!

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä 16.8.2021 klo 12.00 mennessä:
Ilmoittaudu Tuettu vapaamuotoinen täsmäkatselmus pk-yrityksille -webinaariin tästä

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Motiva Oy
tapahtuma -ja toimistokoordinaattori Marjo Savinainen
marjo.savinainen@motiva.fi

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Motiva Oy omistaa tytäryhtiö Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille, ja Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, joka hallinnoi Suomessa pohjoismaista ympäristömerkkiä Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä.

Motiva kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Tarjoamme tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla niin kuluttajat, kunnat kuin yrityksetkin voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.