Korona: Helpotusta myös maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden kriisiin

Korona: Helpotusta myös maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden kriisiin

Tänään maanantaina 18.5. avautuu haku myös maatalouden alalla työskenteleville yrityksille tukeen koronakriisin aiheuttamaan haasteelliseen tilanteeseen. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 14.5. asetukset, joilla säädetään maaseudun yritysten, maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaisen kriisituen myöntämisestä.

Rahoituksen suuruus ja kriteerit

40 miljoonan euron lisämäärä jakautuu kolmeen osaan:

 • Maaseudun yritykset: jaettavan tuen suuruus 25 miljoona euroa. Yksittäisen yrityksen tuen osuus 5 000 – 10 000 euroa. Tuki on de minimis -tukea maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille.

  Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

  Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.
 • Maatalouden alkutuotanto: jaettavan tuen suuruus 5 miljoonaa euroa. Yksittäisen yrityksen tuen osuus 5 000 – 10 000 euroa. EU-komission hyväksymä tukijärjestelmä.

  Alkutuotannon tukea voivat saada esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.
 • Kalatalous: jaettavan tuen suuruus 10 miljoonaa euroa. EU-komission hyväksymä tukijärjestelmä.
  Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun. Tukea myönnetään koko Suomessa, myös Ahvenanmaalla. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Rahoituksen hakeminen

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä. Kalatalouden väliaikaisen tuen myöntäminen on keskitetty Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksiin. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti. Avustus kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta.

Apua rahoituksen hakemiseen saat Keski-Suomen ProAgriasta, jossa on varattu päivä per tila asiantuntevaa neuvontapalvelua. Katso myös oheisesta liitteestä tarkemmat ohjeet ja kriteerit sekä asiantuntijoiden yhteystiedot.

Lue Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kokonaisuudessaan.