Korona: Yrityksille tulossa toimialasta riippumaton kustannustuki

Korona: Yrityksille tulossa toimialasta riippumaton kustannustuki

Tänään to 14.5.2020 pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että yrityksille suunnataan uusi tukimuoto koronakriisin ajalle. Kyseessä on kustannustuki, joka on yrityksen toimialasta riippumaton ja jolla valtio haluaa estää konkurssiaaltoa ja työpaikkojen menetyksiä.

Kustannustuen saamisen edellytyksenä on koronakriisistä aiheutunut liiketoiminnan heikentyminen. Tukea on alustavasti suunniteltu pk-yrityksille, eli yrityksille, joiden työntekijämäärä on maksimissaan 250. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin. Tuen määrä olisi maksimissaan 200 000 € per yritys. Yrityksen saamat muut koronatuet, kuten ravintola-alan tuki, yksinyrittäjätuki tai ELYn ja Business Finlandin tuet otetaan huomioon vähentävästi kustannustukea määriteltäessä. Kaikki nämä edellämainitut tuen saamisen ehdot ja määritelmät ovat vielä vahvistamattomia ja nopeutetussa käsittelyssä työ- ja elinoministeriössä sekä valtiovarainministeriössä.

Tukea tullaan hakemaan suoraan sähköisesti Valtiokonttorista, mikä nopeuttaa tukihakemusten käsittelyä.

Lue TEMin tiedote kustannustuesta kokonaisuudessaan.