Korona: Hallituksen helpotukset koronaviruksen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin

Korona: Hallituksen helpotukset koronaviruksen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin

Suomen hallitus esitti perjantaisessa (20.3.2020) tiedotustilaisuudessaan helpotusta ihmisten ja yritysten selviämiseen poikkeuksellisessa koroviruksen aiheuttamassa tilanteessa

HALLITUKSEN JA YHTEISTYÖTAHOJEN TEKEMÄT ELVYTYKSET YHTEENSÄ 50 MRD EUROA
Suomen hallitus yhdessä Suomen Pankin, Finnveran, Verottajan, ELY-keskusten, Business Finlandin ja Valtion eläkerahaston kanssa on saanut kasattua potin, joka on yhteensä jopa 50 Mrd euroa. Tällä summalla pyritään helpottamaan ihmisten ja yritysten arkea haasteellisessa tilanteessa, säilyttämään työpaikkoja ja yrityksiä sekä varmistamaan, etteivät Suomen talouden kannalta avainasemassa olevien yritysten toiminta kaatuisi. Hallituksen konkreettisia keinoja ovat mm.

  • työttömyysturvan omavastuuaika poistuu niin lomautuksissa kuin irtisanomisissa
  • yrittäjät yritysmuodosta riippumatta (ml. yksinyrittäjät ja freelancerit) saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan
  • YT- ja lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään
  • toimet koskevat kaikkia yrityksiä

Löydät hallituksen tiedonannon esitykset perjantailta 20.3.2020 täältä. Löydät myös valtiovarainministeriön kokoamaa tietoa koronaviruksesta valtiovarainministeriön kotisivuilta.

YRITTÄJIEN KORONATUET: FINNVERA TAKAA, PANKIT JAKAA
Finnveran pk-yritysten rahoitus (lainat, takaukset) ovat yhteispotiltaan 12 Mrd euroa. Toimenpiteet ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Potti on jakautunut eri toimijoille eri tarkoituksiin seuraavasti:
1. Business Finlandin rahoituspalvelut (ml. matkailu, luovat alat ja alihankintaketjut) = 150 M€
2. Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen
3. ELY-keskusten kehittämishankkeet (de minimis) yht. 50 M€
4. Yrittäjän jaksaminen ja talousneuvonta yht 0,5 M€
5. Yritysten TyEL takaisinlainausta helpotetaan = Finnveran 80% takaus

Seuraa yrittäjille suunnattua koronaviestintää Suomen Yrittäjien kotisivuilta. Katso myös ”Yrittäjä, tässä ovat rahoituslähteet koronakriisin yli” (uutinen 20.3.2020)