Elinkeinopolitiikan työväline vuodesta 1989

Elinkeinopolitiikan työväline vuodesta 1989

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on perustettu vuonna 1989. Karstulan kunnanvaltuusto teki päätösen kehittämisyhtiön perustamisesta 15.3.1989. Perustamiskirja on päivätty 24.4.1989.

Yhtiö on Karstulan kunnan konserniyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa Karstulan kunnan määrittelemän elinkeinopolitiikan tavoitteita ja edistää samalla paikkakunnan yritysten ja toimintaympäristön menestymisen edellytyksiä. Yhtiö tekee myös aktiivista yhteistyötä seudun muiden kehittämisyhiöiden ja alueen toimijoiden kanssa, edistäen koko seutukunnan elinvoimaa.

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n ensimmäinen toimitusjohtaja oli insinööri, projektiyritystutkija Risto Koivumäki. Sittemmin toimitusjohtajan ovat toimineet mm. Uljas Valkeinen, Hannu Tuovinen ja Jari Eskola.

Karstulanseutu Oy:n alkuvuosien ensimmäisiä merkittäviä kehittämistehtäviä oli mm. Puulaakso Oy:n ja puuraaka-aineen jatkojalostamisen ja alan yritysten yhteistyöverkoston kehittäminen, yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Puulaakso-verkosto on rakentunut vuosien varrella Karstulan Humpille ja se on edelleen yksi merkittävimmistä kehittämisen kohteista.