Puulaakso

Puulaakso - Wood Valley

Pohjoisen Keski-Suomen ekologisen puuraken-tamisen osaamisverkostoa -Puulaaksoa- on raken- nettu määrätietoisesti jo 90-luvun alusta. Puulaakso on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvin hoidettu projekti muuttuu prosessiksi.

Puulaakso sijaitsee Karstulan Humpilla. Sen alueella toimii monipuolinen yritysrykelmä puurakentamisen ja -teollisuuden alalta. Yritysten välisellä yhteistyöllä halutaan kehittää edelleen puurakentamisen osaamista. Kunta on vahvasti mukana kehittämässä Puulaakso-aluetta ja vastaa pitkälti toimivan infran toteuttamisesta alueella, yhdessä yritysten kanssa.