Ropotista tilaa ja laitteita

Pohjolan Konepaja Oy tahtoo kasvaa

Karstulassa toimiva Pohjolan Konepaja Oy on varsin tuore yritys, se aloitti toimintansa huhtikuussa 2014. Ennen virallista aloitustaan yrityksessä tehtiin töitä kuitenkin jo koko edellisen syksyn ajan. Tilat Ropotissa mahdollistivat koemarkkinointijakson, jonka aikana tuotteita hiottiin lopulliseen myyntikuntoon.
Nyt yritys suunnittelee ja valmistaa maanrakennusalan koneita ja laitteita. Vastaavia tuotteita ei lähiseudulla valmisteta. Omiin yritystiloihin on nousemassa myös pintakäsittelylinja, jonka kapasiteettia aiotaan jatkossa tarjota myös muille seutukunnan toimijoille.

Riittävästi tilaa

Pohjolan Konepajan tuotteet eivät ole pientä näpertelyä. Tällä hetkellä päätuotteita ovat kaivinkoneiden seulakauhat ja kuorma-autojen soralavat. Tällaisten tuotteiden valmistuksessa tarvitaan ennen kaikkea tilaa, ihan jokaisessa autotallin nurkassa ei tällaista toimintaa voi aloittaa.
Ropotin metallityötilasta löytyy myös nosturi, joka mahdollistaa painavien osien siirtelyn helposti ja turvallisesti. Nosturin lisäksi testattiin tiloista löytyvää hitsausrobottia. Ja vaikka se ei ominaisuuksiltaan osoittautunut täysin sopivaksi Pohjolan Konepajan käyttöön, antoi kokeilu suuntaa tuleville omille investoinneille.
Yrityksen edustajien mukaan ilman Ropotin tiloja koemarkkinointijaksoa olisi ollut mahdoton järjestää. Start up -vaiheessa olevan yrityksen kun on haastavaa investoida tiloihin ja laitteisiin. Vuokratiloissa ja laitteissa tuotekehittelyä on mahdollista tehdä kohtuullisin kustannuksin.
Aloitettuaan toimintansa täysipainoisesti Pohjolan Konepaja hankki omat yritystilat, koska tuotannon käynnistyminen vaati lisätiloja. Ropotin tila on kuitenkin edelleen yrityksen käytössä. Tuotantolinjasta erillinen tila mahdollistaa tuotekehittelyn niin, että se ei sekoita varsinaista tuotantoa. Muun muassa Ropotin hitsausrobotti on edelleen tuotekehityskäytössä.

Tärkeät verkostot

Pohjolan Konepajan toimintatapa eroaa perinteisistä konepajoista merkittävällä tavalla. Yritys haluaa osallistua vahvasti asiakkaiden ongelmien ratkomiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille ja jos omasta yrityksestä ei sopivaa tekijää löydy, etsitään se yhteistyöverkoston kautta.
Yrityksen edustajat kertovat yllättyneensäkin siitä, kuinka kattavasti osaajia löytyy Karstulasta. Ropotti ja Kehittämisyhtiö ovat omalta osaltaan kasvattaneet verkostoja, niiden kautta on löytynyt lisää toimijoita jo aikaisemmin tuttujen tekijöiden lisäksi. Yrityksen tavoitteena on käyttää paikallisia toimijoita aina kun se on mahdollista. Tähän mennessä yhteistyökumppaneita on löytynyt esimerkiksi robotiikan, koneistuksen ja materiaalihankintojen tarpeisiin.
Tuotteita valmistetaan niin omalla tuotemerkillä kuin sopimusvalmistuksenakin. Jatkossa suunnitteilla on myös omia tuotteita jotka suunnataan suoraan kuluttaja-asiakkaille. Tämäkin on konepajoille uusi toimintatapa, mutta esimerkiksi Karstulalainen Bling Factory suunnittelee osia moottorikelkkoihin. Pohjolan Konepaja Oy:ssa kuluttaja-asiakkaille suunnattujen tuotteiden suunnittelu lähtee liikkeelle yrityksen toimijoiden omista kiinnostuksen kohteista jotka ovat mielenkiintoisia lisämarkkinoita raskaamman teollisen valmistuksen rinnalla.

Kasvutavoitteita ja vientimarkkinoita

Lyhyestä olemassaolostaan huolimatta Pohjolan Konepaja on löytänyt tiensä Suomen markkinoiden lisäksi ulkomaille. Jo yli puolet tuotteista menee joko suoraan tai välillisesti asiakkaiden kautta vientiin. Tuotteita viedään muun muassa Keski-Eurooppaan, Baltian maihin ja Pohjoismaihin, joista Ruotsin markkinat näyttävät tällä hetkellä parhaimmilta.

Pohjolan Konepaja työllistää tällä hetkellä kaksi työntekijää täyspäiväisesti ja lisäksi erilaisiin projekteihin on palkattu lyhytaikaisempia projektityöntekijöitä. Yrityksen yksi tavoite on työllistää paikallisia, etenkin nuoria ja tarvittaessa yritys kouluttaa työntekijänsä. Tuoreen yrityksen tavoitteena on kasvu.