Muuta Karstulaan » Yrittäminen
mallikuva

Yrittäminen

Karstulassa on noin 400 yritystä. Se on paljon. Suurin osa yrityksistä (n. 95 %) on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Monipuolinen yrityskanta takaa sen, että niin teollisuudessa kuin palvelualalla tarjontaa riittää jokaiselle. Paikkakunnalla on oma kehittämisyhtiö, joka hoitaa kunnan elinkeinotoimen hoidon ja tarjoaa yrityksille niiden tarvitsemia neuvontapalveluita. Yritysten avuksi on rakennettu myös Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti, joka antaa resursseja yritysten tuotekehittelyyn ja testaukseen. Yrittäjien edunvalvonnasta huolehtii aktiivinen Yrittäjien paikallisjärjestö. Tutustu paikkakunnan yrityselämään tarkemmin ja huomaa, kuinka monipuoliset palvelut Karstulassa on!

"Liiallinen yrittäminen saattaa kehittyä sinulle tulokselliseksi elinkeinoksi."

nuoli2   Kehittämisyhtiö Karstulanseutu
nuoli2   Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti