Muuta Karstulaan
mallikuva

Muuta Karstulaan

Tervetuloa asumaan Karstulaan! Karstula on vireä noin 4 300 asukkaan kunta, jossa peruspalvelut on hoidettu hyvin. Karstulan kuntaveroprosentti vuodelle 2018 on 21,0 %. Karstulan kunta huolehtii palveluiden toimivuudesta ja pitää huolen siitä, että palvelut ovat kuntalaisten saatavilla. Paikkakunnalle muuttoa tuetaan monin eri tavoin.

Maksuton päivähoito

31.12.2018 mennessä syntyneille karstulalaisille lapsille myönnetään 12 kk:n ajan joko maksuton päivähoitopaikka tai 100 € kuntalisää kotihoidontukeen kotona tai yksityisessä hoidossa hoidettavalle alle 3 vuotiaille lapsille. 12 kk:n jakso voi muodostua yksinomaan päivähoidosta, yksinomaan kotihoidosta, yksinomaan yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen yhdistelmistä. 12 kk voi koostua myös useammista jaksoista. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Lisätietoa: täältä
 

Uudisasukkaan tuki

on yksityiselle, Karstulasta ensiasunnon hankkivalle henkilölle/perheelle myönnettävä kunnan lisätuki. Tuen määrä on 250 € tuen kohteena olevassa kiinteistössä ao. vuonna 1.1. asunutta ja pysyväksi asukkaaksi henkikirjoitettua henkilöä kohti. Uudisasukkaan tuki on vuodesta 2015 lähtien voimassa kolme vuotta. Uudisasukkaan asumistuki on yksi keskeinen toimenpidekokonaisuus Karstulan kunnan kuntastrategiassa, edistäen alueen asuntotuotantoa.

Lisätietoa täältä


Yrittäjän palvelut

tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille elinkeinoyhtiö Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Yhtiön tehtävänä on huolehtia Karstulan elinkeinoelämän kehittämisestä yhdessä kunnan, paikallisten yrittäjien ja yrittäjäyhdistyksen sekä eri sidosryhmien kanssa. Kehittämisyhtiön henkilökunta neuvoo niin yrityksen perustamisessa, investointien ja rahoituksen suunnittelussa kuin kaikissa yrittämiseen liittyvissä asioissa. Yritysneuvonta on maksutonta.

Lisätietoa täältä