Kehittämisyhtiö Karstulanseutu » Yhtiön toiminta

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy -kunnan elinkeinopolitiikan työväline vuodesta 1989 lähtien

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on perustettu vuonna 1989. Yhtiö on Karstulan kunnan konserniyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa Karstulan kunnan määrittelemän elinkeinopolitiikan tavoitteita ja edistää samalla paikkakunnan yritysten ja toimintaympäristön menestymisen edellytyksiä. Yhtiö tekee myös aktiivista yhteistyötä seudun muiden kehittämisyhiöiden ja alueen toimijoiden kanssa, edistäen koko seutukunnan elinvoimaa.

Kehittämisyhtiön hallitus koostuu paikallisista elinkeinoelämän edustajista -yrittäjistä. Näin on ollut yhtiön perustamisesta lähtien. Karstulanseutu Oy:n hallituksessa vaikuttavat tällä hetkellä Juha Järvi, (pj.), Tapani Sauranen (vpj.), Tarja Lahdenvesi, Airi Hokkanen, Pirjo Ruuska, Markus Muhonen ja Tero Lahti.

 

 

 

Tiesitkö?

  • Kunnanvaltuusto teki päätösen kehittämisyhtiön perustamisesta 15.3.1989. Perustamiskirja on päivätty 24.4.1989
  • Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n ensimmäinen toimitusjohtaja oli insinööri, projektiyritystutkija Risto Koivumäki
  • Karstulanseutu Oy:n alkuvuosien ensimmäisiä merkittäviä kehittämistehtäviä oli mm. Puulaakso Oy:n ja puuraaka-aineen jatkojalostamisen ja alan yritysten yhteistyöverkoston kehittäminen, yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Puulaakso-verkosto on rakentunut vuosien varrella Karstulan Humpille ja se on edelleen yksi merkittävimmistä kehittämisen kohteista