Kansikuva Facebook 2

Yhteystiedot

Hankkeella on seurantaryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja seurata niiden toteutumista hankepäätöksen mukaisesti. Seurantaryhmän jäsenten roolina, on tuoda edustamansa tahon näkemyksiä hankkeessa huomioitavaksi ja yhtäältä toimia viestin viejänä hankkeen toimenpiteistä ja toteutuksesta omille tahoilleen. Tarkoituksena on, että hanke saadaan koko seutukunnan tietoisuuteen ja että eri tahot voivat vaivatta päästä osalliseksi ja tuomaan mielipiteitään hankkeen onnistumiseksi. 

Seurantaryhmän jäsenet:

- Pirjo Grönholm-Paananen, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutuedustajiston pj
- Janne Kinnunen, Viitasaaren kaupunki, Saarijärven-Viitasaaren seudun johtoryhmän pj
- Juha Järvi, Saarijärven-Viitasaaren seudun teollisuusyritysten Peloton-ryhmän pj
- Anne Hakkarainen, Villipeura Oy
- Marja Vähäsarja, Witas Oy
- Katja Valkola, Wanha Pappila
- Anna Jaurakkajärvi, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutukoordinaattori
- Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus
- Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii Janne Kinnunen, Viitasaari.

Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja hankevetäjänä toimii

Jenni Leppilahti
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi
050 381 5917

Hanke Facebookissa

 

Banneri 2