Karstulanseutu Kehittämisyhtiö » Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hanke
Kansikuva Facebook 2

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen

Hankkeen kuvaus:

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeessa selvitetään, onko alueella edellytyksiä yhteiselle, koko seutukunnan kattavalle imagon luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo seutukunnalla olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Seutukunnallisen imagon tulisi hyödyttää matkailua laajemmin kaikkia seutukunnan toimialoja, koska sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten houkuttelussa. 

Hankkeen taustalla vaikuttaa Saarijärven-Viitasaaren seudun aluekehittämisen seutustrategia 2020 , jonka yhtenä painopisteenä on aluemarkkinointi ja sen kehittäminen.

Hankkeessa aktivoidaan yrityskenttää mukaan yhteiseen aluekehittämiseen. Aktivointityön rinnalla on tarkoitus selkeyttää ja hakea edellytyksiä yhteisen seutukunnan imagon rakentamiselle. Hankkeen tavoitteena on siis yhtäältä aktivoida Saarijärven- Viitasaaren seutukunnan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä tahtotilaa ja tarkastella edellytyksiä yhteisen imagon rakentamiselle, jota voitaisiin hyödyntää etenkin matkailun toimialalla. Yhteinen imago ja sen arvopohja tukisivat sitä, että seutukunnan markkinointia toteutettaisiin ja suunniteltaisiin strategisemmin ja pitkäjänteisemmin, jolloin siinä voitaisiin ottaa paremmin huomioon myös sen pitkän aikavälin kannattavuus ja kestävä kehitys.

Hankkeessa tehdään alue- ja matkailumarkkinoinnin resurssikartoitus, jonka tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset hukat ja kuvata toimintamalli markkinointiyhteistyölle. Hankkeessa toteutetaan myös tunnettuustutkimus, jonka kautta saadaan tietoa ja taustaa sille, ovatko seutukunnan määrittelemät vahvuudet ja mahdollisuudet myös vetovoimatekijöitä.

Hankkeessa ei kuitenkaan tehdä vielä varsinaista imagon rakentamista vaan vasta selvitellään, onko sille edellytyksiä ja tilausta. Hankkeessa tehtävien kartoitustyön ja tunnettuustutkimuksen tulokset hyödyttävät myös paikallista, alueellista ja maakunnallista kehittämistyötä.

Hanke on yksivuotinen ja toteutetaan 01.10.2017- 28.2.2019 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja se on saanut rahoitusta seudun kuntien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

"Hanke on koko seutukunnan yhteinen. Tule mukaan rohkein, avoimin mielin, suunnittelemaan ja kehittämään yhteistä tulevaisuuttamme. Luodaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle sellaiset seutubrändin toteuttamisen rakennuspalikat, että brändi toteutuessaan palvelee jatkossa koko seutua ja kaikkia sen toimialoja, tekee alueesta kokonaisuutena vahvan, kehittyvän ja vetovoimaisen asuin-, työ-, opiskelu- ja matkailualueen." - hankevetäjä Jenni Leppilahti