Tukena ja kumppanina neuvotteluissa yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Luotettava, ennakkoluuloton ja joustava kumppani matkan varrella.

Tiedottaminen

Karstulanseutu Oy on vuodesta 2011 lähtien rakentanut viestintästrategiaa. Ajatus strategian tekemisestä vahvistui kehittämisyhtiön teettämien asiakastyytyväisyystutkimusten palautteen mukaan, jossa yhtiön viestintä koettiin riittämättömäksi.

Uudet kotisivut avattiin 9.2.2012. Kotisivujen uudistuksen myötä kehittämisyhtiöllä on parempi mahdollisuus pysyä tiedottamisessa ajan hermoilla ja tehdä nopeita tiedottamiseen ja viestintään kohdistuvia ratkaisuja.

Karstulanseutu Oy tiedottaa pääasiassa sähköisesti. Sähköistä tiedottamista tukee Uutiskirje-palvelu, jonka avulla tiedottaminen tapahtuu nopeasti ja selkeästi. 

Sähköistä tiedottamista tuetaan lehti-ilmoitteluilla, erilaisilla kampanjoilla ym. tarvittavilla toimenpiteillä. 

Yhtiö rakentaa ja päivittää viestintästrategiaansa edelleen ja käytännön toimenpiteet viestinnän tehostamiseksi selkeytyvät ja vakiintuvat pikkuhiljaa.

Otamme mielellämme vastaan myös palautetta koskien viestintäämme ja tiedottamistamme. Palautteen voitte antaa "Yhteystiedot"- sivuston lomakkeen välityksellä.

Uutiskirjeillä jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista

Karstulanseutu Oy tiedottaa omista palveluistaan ja ajankohtaisista asioista pääasiassa sähköisesti, uudistetun Uutiskirjeen välityksellä

luelisaa