Kysely: Sydänsuomen luontomatkailun reitit ja vetovoimatekijät

Kysely: Sydänsuomen luontomatkailun reitit ja vetovoimatekijät

Hyvä Sydänsuomen alueen matkailutoimija,

Ellare Oy on aloittanut Sydänsuomen alueen (Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Karstula, Kannonkoski) luontomatkailun Masterplanin työstämisen, jonka osana kartoitamme alueen luontoreittien ja -kohteiden matkailullista merkitystä ja potentiaalia sekä luontomatkailun kehittämisen kärkiä. Masterplan tulee antamaan suuntaviivat alueen luontoreittien ja -kohteiden matkailulliseen kehittämiseen sekä Sydänsuomen luontomatkailun toimenpideohjelman muodostamiseen.

Nyt haluamme saada kaikkien luontomatkailun tai sen kehittämisen parissa työskentelevien äänen ja tarpeet kuulumaan. Kysely on tarkoitettu alueen matkailuyrittäjille, yhdistyksille, kehittäjäorganisaatioille ja muille luontomatkailun kehittämisen parissa työskenteleville tahoille.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa syksyllä 2024 valmistuvan Sydänsuomen luontomatkailun Masterplanin ja siihen sisältyvän toimenpideohjelman muodostamiseen siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin alueen matkailutoimijoiden tarpeita.

Kyselyn vastaukset antavat meille tärkeää tietoa alueen luontomatkailun kehittämiseksi, siksi jokainen vastaus on tärkeä!

Kysely on auki 3.3.2024 saakka.

Linkki kyselyyn: https://survey.zohopublic.eu/zs/VGDXk4

Huom! Matkailuyrittäjät saavat myös toisen kyselyn, jolla kartoitetaan alueen matkailuyritysten nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja asiakasprofiileja. Toivomme yrittäjien vastaavan kumpaankin kyselyyn.

Kysely on osa Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma -hankkeen toimenpiteitä ja sen toteuttamisesta vastaa Ellare Oy.