Yrittäjän matka Karstulasta maailmalle

Yrittäjän matka Karstulasta maailmalle

Karstulalainen yrittäjä Harri Laitinen rakentaa turvallisempaa maailmaa. Avain kansainvälisiin verkostoihin on Laitisen mukaan arvostava vuorovaikutus ja nöyrä varmuus omasta osaamisesta.

Teksti ja kuva: Hanna Moilanen. Juttu on julkaistu alunperin sydansuomessa.fi-alustalla.

Matka yrityksen uuteen käänteeseen tai kasvuloikkaan alkaa yhdestä kohtaamisesta. Teknologia- ja turvallisuusalan yrittäjä Harri Laitiselle tällainen käännekohta tuli vastaan vuonna 2022, kun hänet kutsuttiin puhumaan viestinnästä ja turvallisuudesta Tallinnaan kansainväliseen konferenssiin.

− Pidin pienen puheen, ja siitä alkoi Planix Oy:n yhteistyö jenkkiyrityksen kanssa, Laitinen sanoo.

Kuulostaa helpolta, mutta jokainen hissipuheen pitäjä tietää, ettei se sitä useinkaan ole. Oman idean kirkastaminen ja paketoiminen innostavaksi puheeksi vie aina oman aikansa. Se mikä on itselle päivänselvää, ei välttämättä avaudu toiselle lainkaan.

Konferenssien ja tapahtumien suurin anti on yleensä virallisen ohjelman väliajoilla tapahtuva verkostoituminen. Uusi yhteistyökumppani istui salissa Laitisen vieressä. Konferenssin kohtaamisista lähti liikkeelle keskustelu, jonka tuloksena Laitisesta tuli yksi uuden kansainvälisen yhtiön ICTTM:n perustajaosakkaista.

Uusi yhtiö International Centre for Trade Transparency LTD pyrkii nimensä mukaisesti lisäämään kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyttä ja myymään sitä edistävää tietoa. Parhaimmillaan esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyys hyödyttää lopulta tavallisia ruoka- tai rautakaupassa asioivia kuluttajia.

Sarjayrittäjä näkee bisnesmahdollisuudet ja tarttuu niihin

Harri Laitisella on takanaan jo pitkä yrittäjäura. Ensimmäiset yritykset hän perusti jo 1980- ja 1990-luvuilla. Sähköalalle kouluttautunut Laitinen lähti jatkamaan opintojaan Jyväskylän teknilliseen opistoon. Pian omaan taloyhtiöön etsittiin talonmiestä, ja Laitista pyydettiin tarttumaan tehtävään. Kohta naapuritalosta tuli sama pyyntö.

− Työ piti tehdä yrityksen kautta, joten laitoin yrityksen pystyyn. Opiskelijana tarvitsin rahaa jostain. En ottanut opintovelkaa, vaan olen aina rahoittanut opiskelut työllä, Laitinen muistelee.

Talonmiestöiden rinnalla Laitinen teki sähköasennuksia ja myöhemmin sähkösuunnittelua oman yrityksensä kautta. Muunkin alan yrityksiä on mahtunut matkan varrelle.

− Yritykset ovat syntyneet tarpeesta tiettyä tarkoitusta varten, Laitinen summaa.

Bisnesmahdollisuuden näkeminen ja nopea tarttuminen niihin on luonnehtinut Laitisen yrittäjäuraa myös sen jälkeen. Toinen yhdistävä tekijä on ollut ratkaisujen etsiminen ja löytäminen havaittuihin ongelmiin, olipa sitten kyse CAD-järjestelmien myynnistä, metsäteollisuuden sähköisestä suunnittelusta, skannausjärjestelmistä tai sähköisen arkistoinnin kehittämisestä Suomessa ja maailmalla.

Kyberturvallisuuden ammattilainen

Laitisen vuosia jatkunut työ tietoturvallisuuden parissa on jalostunut vähitellen kyberturvallisuusratkaisuiksi. Nämä käsittelevät esimerkiksi järjestelmissä olevan tiedon ja identiteetin turvaamista, tietoa yksilöivien tunnisteiden varmistamista sekä tiedon ennakointia.

Kyberturvallisuuteen liittyvät uudet avaukset ja yhteistyökuviot alkavat usein mahdollisen asiakkaan kysymyksellä ”voimmeko näyttää, mitä meillä on” tai ”haluatko tulla katsomaan”. Uteliaana ja uusista asioista helposti kiinnostuvana, Laitinen vastaa usein kysymykseen myöntävästi. Näin hän päätyi esimerkiksi kehittämään miehittämättömien ilma-alusten suojaus- ja turvajärjestelmiä.

Jos asiakas haluaa helikopterin tai lentokoneen, jota lennetään kauko-ohjauksella, asiassa voi edetä kahdella tavalla. Voi rakentaa järjestelmät alusta asti ja hakea niille sertifikaattia. Tämä kestää helposti vuosia. Nopeammin selviää, kun ostaa koneen ja Laitinen tuo siihen satelliittipohjaisen ohjausjärjestelmän, joka on jo sertifioitu valmiiksi.

− Kysymys on siitä, että miehittämättömien ilma-alusten tulee olla suojattuja ja niissä täytyy olla toimiva varoitusjärjestelmä, jotta niitä on turvallista käyttää, Laitinen kuvaa.

− Tietoturvallisuus on lopulta fysiikan ja kemian soveltamista teknologian kehittyessä ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Uhkilta ei voi suojautua, jos ei tunne niitä. Vuosikymmenien kokemus on luonut minulle vahvan pohjan yhdistää olemassa olevia järjestelmiä ja kehittää uusia.

Ihmiset kannattaa kohdata ihmisinä

Mitä kansainvälisestä kasvuloikasta haaveilevan yrittäjän kannattaa tehdä? Laitisen vinkit omat kokemuksen pohjalta voi tiivistää kolmeen kohtaan.

Ensin oma tuote tulee saada selkeäksi. On tehtävä oikeita ja uudenlaisia asioita sen sijaan, että kopioidaan jotain, mitä jo tehdään muualla. Yrittäjän tulee kyetä kertomaan 30 sekunnissa, kuka hän on ja mitä hän tekee.

− Toinen tärkeä asia on kansainvälisiin verkostoihin ja luottoluokitusjärjestelmiin pääseminen. Suomessa ollaan vielä metsässä kuusen alla paikassa, jota suuri maailma ei tiedä. Verkostojen kautta pääsee viemään tietoa omasta osaamisesta eri tahoille, Laitinen tiivistää.

Kolmanneksi ihmiset kannattaa kohdata arvostavasti ihmisinä, minne tahansa menikin. Viime kädessä yritykset eivät tee kauppaa yritysten kanssa, vaan kyse on aina ihmisistä ja ihmisten kohtaamisesta.

− Ei pidä olla liikaa pää pystyssä, että ollaan maailman parhaita ja tiedetään kaikki. Se ei ole todellisuutta tänä päivänä, vaan samanlaista teknologiaa on käytössä joka puolella. Kaikkia osapuolia tulee arvostaa, Laitinen sanoo.

Kehittämisyhtiö tukee ja sparraa yrittäjää

Tukea yritystoimintansa eri käänteisiin Harri Laitinen on saanut Kehittämisyhtiö Karstulanseudun asiantuntijoilta. Yhteistyö aktivoitui ja tiivistyi 2010-luvun alkupuolella, kun Laitinen otti yhteyttä ja kyseli toimitiloja Karstulasta.

Sopiva hallitila oli juuri silloin tyhjillään, ja siitä löytyi sujuvasti toimistotilat siihen aikaan skannauspalveluja tuottavalle yritykselle. Sen jälkeen yhteydenpito on ollut jatkuvaa Laitisen ja yrityskehittäjä Janne Taavitsaisen välillä. Kun luottamus vahvistuu, asioista pystytään puhumaan suoraan ja niiden oikeilla nimillä.

− Janne on ainutlaatuinen persoona, joka jaksaa olla mukana, pallottelee yhdessä ideoita ja vie asioita eteenpäin. Hän on Planix Oy:n voimavara ja yksi niistä harvoista, joiden kanssa voi keskustella ja miettiä yritystoiminnan kehittämistä avoimesti, Laitinen tiivistää.

Yksinyrittäjälle ja pk-yrityksen vetäjälle ei ole itsestään selvää, että omasta verkostosta löytyy luotettavia sparraajia, jotka lähtökohtaisesti toivovat yrityksen toiminnan lähtevän lentoon ja kehittyvän eteenpäin.

− Olen lähtöisin Karstulan Rantakylältä kuusen alta. Nyt olen mukana luomassa kansainvälisesti parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta koko maailmalle. Kun on avoin ja rehellinen omasta tekemisestään, vastaan tulee mahdollisuuksia. Sen jälkeen jokainen päättää itse, mitä polkua haluaa kulkea, Laitinen tiivistää.