Hankkeella ratkaisuja turvealan muutokseen

Hankkeella ratkaisuja turvealan muutokseen

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on käynnistänyt yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa hankkeen, jolla on tarkoitus kerätä tietoa ja mahdollisia ratkaisuja turvealan toimijoiden nopeaan toimialamuutokseen.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa informaatiota (kunnille, yrittäjille, TE toimistolle ja Keski-Suomen liitolle sekä muille sidosryhmille) sekä tuoda alueelle lisää asiantuntijuutta muutoksesta, joka tulee aiheutumaan turvetuotantoalaa kohdanneesta nopeasta alasajosta.

Talven 2020 – 2021 aikana valtion toimenpiteiden seurauksena turvetuotanto ja turpeen käyttö
energialähteenä väheni liki 30 %. Tämän vaikutus näkyy rajusti myös Keski-Suomen elinkeinoelämässä. Keski-Suomessa on yli 5 300 ha turvesoita, josta mm. Karstulassa on noin 33% eli 1750ha, kuten myös turvetuotannon työpaikoista. Turvetuotannossa työllistyy Keski-Suomessa reilut 300 henkilöä.

Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen turvealan yritysten tilanne, käydään läpi eri turpeentuotantoalueet, loppuhoitoa silmällä pitäen. Hankkeessa selvitetään myös henkilöstömäärät ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä sille, mitä turveala ja sen kohtaama muutos todella tarvitsee
tilanteesta selvitäkseen.

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy etsii keskisuomalaisia turvealalla liitännäiselinkeinona toimivia yrityksiä esim. maatiloja, joilla omaa turvetuotantoa. Pyydämme, että ottaisitte projektipäällikkö Eero Suomäkeen (eero.suomaki@karstulanseutu.fi, 044 459 6548) yhteyttä, jotta teidätkin saadaan hankkeeseen mukaan. Ilmoittautuminen 30.9 mennessä.