Korona: Valtiokonttorin toinen haku yritysten kustannustuelle

Korona: Valtiokonttorin toinen haku yritysten kustannustuelle

Valtiokonttorin myöntämän yritysten kustannustuen toinen kierros on käynnistymässä. Tuen määräytymisen peruskriteeristö pysyy samanlaisena, mutta joitain tarkennuksia ehtoihin ja tuen määräytymiseen on tehty (Valtiokonttori 15.12.2020 Tiedote kustannustukilain muutoksista). Tuen haun avautumispäivä on tarkoitus vahvistaa pe 18.12. mennessä. Kustannustuesta ja sen hakemisesta on kattava tietopaketti Valtiokonttorin kotisivuilla. Tässä muutama poiminta tukeen liittyvistä asioista:

Mistä on kyse?
Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 %, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan. Tukea maksetaan takautuvasti, jo syntyneistä kustannuksista. Kustannustukea kannattaa hakea myös harkinnanvaraisin perustein vaikkei yritys kuuluisikaan tuettaviin toimialoihin. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

Mihin tuen saaminen perustuu? Tuen saaminen perustuu 15.12.2020 voimaan tulleeseen lakiin.

Miten tukea haetaan? Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorista. Tutustu ensin hakuohjeisiin, jotka julkaistaan Ohjeet tuen hakuun -välilehdellä. Linkki hakusivulle tulee Tukihakemus-välilehdelle kun haku on auki. Haku pyritään avaamaan 21.12.2020.

Mitkä ovat ehdot tuen saamiselle? Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
  • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
  • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este. Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan. Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 800 000 euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 800 000 euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

Mihin liikevaihtoa verrataan, mikä on vertailukausi? Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).

Vertailukauden ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja vertaamalla määritetään yrityksen liikevaihdon laskun suuruus. Liikevaihdon laskun suuruus vaikuttaa yritykselle myönnettävän kustannustuen (2 000 – 500 000 €) suuruuteen. Liikevaihdon laskun on oltava yli 30 %, jotta kustannustukea voidaan myöntää. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaisista liikevaihtotiedoista.

Lue myös Usein kysyttyä yritysten kustannustuesta

Muita käytettävissä olevia tukia:

Yrittäjän työttömyysturva: Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy 1. päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt, 2. yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin: Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Hakuaika jatkuu 31.12.2020 asti.

ELY-tuet
Yritysten kehittämisavustus:
Kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Hakuaika 19.10.-31.12.2020.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki:

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, johttps://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiintalousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/tka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

Alkutuotannon väliaikainen tuki:
Auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.