Korona: Ravintolatuen haku on auki

Korona: Ravintolatuen haku on auki

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lailla voimakkaasti koronan takia 4.4.-31.5.2020 välisen ajan, kun ravintolat suljettiin normaalilta toiminnalta. Tällöin eduskunta teki päätöksen, että ravintoloiden menetyksiä tulee jollain aikavälillä kompensoida takaisin. Tähän tarkoitettu ravintolatuki avautui 5.6. ja haku on parhaillaan käynnissä.

Ravintolatuki koostuu kahdesta osasta – mahdollisuus saada kumpaakin

Ravintolatuki koostuu kahdesta osasta:

  1. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
  2. Tuki uudelleen työllistämiseen

Tuet myöntää ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus. KEHA-keskus käsittelee ensin kesäkuun aikana 5.6. verottajalta saatujen tietojen pohjalta joukkomaksatuksena maksettavan ennakon sekä 18.6. verottajalta saatujen tietojen pohjalta hyvitykset toiminnan rajoittamisesta.

KEHA-keskuksesta muistutetaan hakemusten huolellisesta täyttämisestä käsittelyn nopeuttamiseksi. 

Huom! Toiminnan rajoittamisen hyvitykseen liittyvän Y-tunnuskyselyn yritystietoja on päivitetty 5.6. klo 14.50. Mikäli olet tarkistanut tietosi ennen em. ajankohtaa, kannattaa kysely tehdä uudelleen.

Tuki myönnetään osittain joukkomaksatuksena – tarkista aiheuttaako tuen hakeminen yritysellesi toimenpiteitä!

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksetaan pääsääntöisesti yrityksille ns. joukkomaksatuksena, joten se ei vaadi yrittäjältä toimenpiteitä. Joukkomaksatuksena maksettava hyvitys maksetaan kahdessa erässä.

1) Päätoimiset yritykset, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus
>> hyvitys maksetaan kahdessa erässä automaattisesti nk. joukkomaksatuksena verottajan tietoihin pohjautuen eikä vaadi yritykseltä mitään toimenpiteitä.
 
2) Yritykset, joilla ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai on yritys, jolla on muu päätoimiala tai on henkilöstöravintola
>> hyvitys maksetaan yrityksen toimittamasta hakemuksesta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.

Voit tarkistaa Y-tunnukseen perustuvan verkkokyselyn avulla kuuluuko yritys automaattiseen joukkomaksatukseen vai hakemusmenettelyyn. 

Mikäli yrityksesi kuuluu niihin, joiden on haettava tukea itse, tee se 31.8. mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Tässä hakuun liittyvä Hakuohje (pdf) sekä linkki Sähköiseen asiointipalveluun . Haun voi tehdä yrityksen puolesta myös tilitoimisto. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköpostitse kirjaamo.keha@ely-keskus.fi:

  1. Tulostettava hakemuslomake (pdf)     
  2. Tallennettava hakemuslomake (doc) 

Tuki uudelleen työllistämiseen – tuen määrä 1000 € työntekijää kohden

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.  

Tukea voidaan maksaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden 1 000 euroa. Tukea maksetaan tällöin vuokratyöntekijästä, jota kohden laskutus on vähintään 4500 euroa, tai laskuttava yritys on maksanut palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta jo ennen kuin yritys on tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle tai laskun henkilöstöpalveluyritykselle.  

Maksaminen perustuu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään.  Edellytyksenä on, että yritys sitoutuu tukea hakiessaan maksamaan palkkaa tuen saamisen edellytyksenä olevan määrän ja ottamaan vuokratyöntekijöitä ilmoittamansa määrän.

Avustuksen käyttö selvitetään KEHA-keskuksen toimesta jälkikäteen valvontatoimilla.

Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020. Hae tukea ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Ohessa on Hakuohje (pdf) sekä linkki Sähköiseen asiointipalveluun . Voit myös jättää hakemuksen sähköpostitse tai postitse kirjaamo.keha@ely-keskus.fi:

Kun KEHA-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Yrityksellä on velvoite palauttaa liikaa maksettu tuki, mikäli se ei työllistä myöntöpäätöksen mukaista henkilömäärää tai näille ei kerry maksettavia palkkoja vaadittavaa 2500 euron määrää.

Lue tarkemmin hakuprosessista KEHAn sivuilta.