Keski-Suomen ELY-keskus: Yritykset suuntaavat tulevaan

Keski-Suomen ELY-keskus: Yritykset suuntaavat tulevaan

Maaseuturahastosta liki miljoona euroa Keski-Suomen yrityksille ja yhteisöille

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koronakriisin laajuus ja vaikutukset yrityksiin eivät olleet vielä näkyvissä. Keski-Suomen ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta noin puoli miljoonaa euroa investointitukea yrityksille. Investointituet ovat laajuudeltaan 20-30 % koko hankkeen kustannuksista, joten yritysten kokonaisinvestoinnit ovat 2,26 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi on raskaan kaluston huoltokorjaamo, jonka Heavy Center Hirvaskangas Oy rakentaa Äänekoskelle. Muita tuen saajia ovat paino- ja metallialan yritykset, sekä metsäpalveluyritys KSN Metsä Oy Saarijärveltä ja Luhangan Kyläkauppa Oy:n matkailupalvelut.

Hankerahoitusta saivat ELY-keskukselta Prodeliver Oy hampun tuotannon esiselvityksen tekemiseen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu hevosalan yritysryhmähankkeeseen. Keski-Suomen Leader-ryhmät myönsivät kehittämishankkeille rahaa yhteensä noin 350 000 eurolla. Rahoitus jakaantui lukuisille yhteisöille hankkeissa, joissa kehitetään mm. toimijoiden viestintä- ja markkinointivalmiuksia, edistetään nuorten yrittäjyyttä, perusparannetaan kylätaloa ja museorakennuksia, investoidaan laitteisiin ja kalustoon sekä haetaan oppia kansainvälisiltä kumppaneilta.

Kriisiavustukset sekä normaalit rahoitusvälineet avuksi

Koronavirus -epidemian muuttaessa normaalia tilannetta on yrityksissä jouduttu miettimään tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Erilaisia kriisitukia on jo tarjolla niin valtion kuin kuntienkin kautta haettavaksi. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kriisitukea myös maatilakytkentäisille yrityksille sekä maataloustuotteiden jalostusta ja maataloustuotteiden kauppaa harjoittaville yrityksille, jotka ovat jääneet jo avattujen avustusten ulkopuolelle. Tuki tulee myöhemmin haettavaksi ELY-keskusten kautta.

Maaseutuohjelman normaalit tukivälineet ovat myös käytössä. Kannattaa muistaa, että lähes koko Keski-Suomi on maaseutualuetta, Jyväskylän keskusta-aluetta lukuun ottamatta.

  • Perustamistuki voi olla avuksi niille yrityksille, jotka joutuvat tässä tilanteessa suuntaamaan liiketoimintaa ihan uudelle toimialalle. Yritysryhmähankkeissa liiketoimintaa voi uudistaa ja kehittää 3-10 yrityksen ryhmässä. Myös investointituet ovat normaalisti haettavissa, mikäli yrityksessä on mahdollista katsoa kriisin yli, muistuttaa Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Yhdistykset ja erilaiset yhteisöt tekevät Keski-Suomen maaseudulla paljon hyvää kehittämistyötä maaseutuhankkeiden avulla. Leader-ryhmiltä tukea voi hakea normaalien ehtojen mukaisesti, mitään kriisiavustusta ei ole tarjolla. Poikkeustilanneaikaa kannattaa hyödyntää suunnittelemalla ja tekemällä pitkälle tulevaisuuteen kantavia toimenpiteitä.

Lisätietoja:      Maaseutuyksikön päällikkö, Ulla Mehto-Hämäläinen p. 0295 024 577, Keski-Suomen ELY-keskus. Leader-ryhmien hanke- ja yritysrahoitus: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot