Karstulanseutu Oy:lle rahoitusta Keski-Suomen liitolta

Karstulanseutu Oy:lle rahoitusta Keski-Suomen liitolta

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on saanut 20 745 euron rahoituksen Keski-Suomen liitolta hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää yritysneuvontapalveluita ja luoda verkkokauppapalvelu helpottamaan yritysten selviämistä poikkeuksellisessa ajassa. Tuki on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Keski-Suomen liitto aukaisi maaliskuun lopulla rahoitushaun koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Keski-Suomen maakuntahallitus on varannut 500 000 euroa hankkeille, joilla pyritään minimoimaan epidemian vaikutuksia yritystoimintaan ja siten turvaamaan työpaikkoja. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä oppilaitokset.

Karstulanseutu Oy:n hankkeen aikana (1.4.-30.9.2020) kehitetään uusia työkaluja yritysneuvontaan ja otetaan niitä pikaisesti yrityskehittäjien käyttöön. Työkalujen avulla pystytään helposti analysoimaan yritysten nykytilanne ja jatkotoimenpide-ehdotukset. Etenkin hankkeessa keskitytään kriisiyritysten palveluiden kehittämiseen ja siihen tarvittavien työmenetelmien käynnistämiseen.

Karstulanseutu Oy tekee Karstulan kunnan puolesta päätösesitykset elinkeinonharjoittajien yksityisyrittäjätuen myöntämisestä. Etukäteen on arvioitu, että tästä johtuva työmäärä lisäkuormittaa yhtiön toimintaa huhti-toukokuun aikana ja hankkeen avulla haetaan helpotuksia työmäärästä selviämiseen.

Hankkeessa on varattu rahoitusta myös pienimuotoiseen palvelusetelin kokeiluun kriisiyrittäjien jaksamisen varmistamiseksi. Ostopalveluihin on varattu rahoitusta myös verkkokaupan avaamiseksi yritysten lahjakorttien, palveluiden yms. välitykseen sekä Karstulan palveluiden yleisempään markkinointiin. Selvitykset verkkokaupan toteutuksesta ovat jo käynnissä ja verkkokaupan toteutus pyritään saamaan käyntiin mahdollisimman nopeasti.

Hankkeesta tiedotetaan yrittäjiä sitä mukaa, kun asiat etenevät.

Lisätietoja hankkeesta ja sen etenemisestä voit tiedustella myös suoraan kehittämisyhtiön työntekijöiltä Marika Paavolalta (kriisiyrityspalvelu) ja Jenni Leppilahdelta (verkkokauppapalvelu). Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.