Korona: Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan – toimi näin

Korona: Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan – toimi näin

Yrittäjillä, yritysmuodosta riippumatta, on oikeus työttömyysturvaan koronaepidemian aiheuttaman liiketoiminnan vaikeutumisen johdosta. Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan ajalla 16.3.2020 – 30.6.2020.

Työmarkkinatuen saaminen EDELLYTTÄÄ:
1. yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti tai
2. yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt.
Työmarkkinatuen saaminen EI EDELLYTÄ:
1. yritystoiminnan lopettamista,
2. yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista tai
3. yrityksen lopettamistoimia.

Myöskään opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi etenee näin:

  1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen kotisivuilla ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. HUOM! Täytä netistä löytyvä asiointilomake kokonaisuudessaan! Sähköinen asiointi.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelalta. Sähköinen asiointi.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Lue TEM:n tiedote asiasta.