Vuonna 2019 Keski-Suomeen myönnetty yritysrahoitusta maaseuturahastosta 3,64 M€

Vuonna 2019 Keski-Suomeen myönnetty yritysrahoitusta maaseuturahastosta 3,64 M€

Vuonna 2019 ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät Keski-Suomessa yrityksille maaseuturahoitusta yhteensä 3,64 miljoonaa euroa, hankkeiden kokonaisarvon ollessa 17 miljoonaa euroa. Valtaosa yritystuista kohdistui investointeihin (56 kappaletta). Kokeiluja myönnettiin 9 ja perustamistukea 2 kappaletta. Valtaosa yritystuista (57 %) myönnettiin Jyväskylän seutukunnalle.

Vuoden 2019 aikana maaseuturahaston myöntämien rahoitusten avulla käynnistettyjä seudullisia tai useamman kunnan yhteisiä toimenpiteitä, joilla on myös vaikutusta Karstulan seudulle ovat mm. seudullinen PÄMÄ (Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa Pohjoiseen Keski-Suomeen) -hanke, Kokemus käyttöön -hanke, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittämishanke sekä Karstulan-Kyyjärven 4H-yhdistyksen Vihreää kultaa! Nuorten työllistämis- ja yrittäjyyskasvatushanke -luonnontuotealan trendistä käytäntöihin. Kaiken kaikkiaan rahoitusta näiden hankkeiden toteuttamiseksi saatiin maaseuturahastosta 298 514 €.

Maaseuturahoitusta voivat hakea eri alojen yritykset ja toimijat, jotka sijaitsevat maaseutualueella. Keski-Suomessa maaseutualueeksi lasketaan koko maakunta Jyväskylän keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Osa toimialoista on rajattu tuen ulkopuolelle kilpailullisista syistä.

Vuosi 2020 on maaseuturahaston viimeinen rahoitusvuosi nykyisellä EU-ohjelmakaudella.

Mikäli mietit mahdollisuuttaa maaseuturahaston tukimuotojen käyttöön, löydät hyviä esimerkkejä rahoitusta jo hyödyntäneistä yrityksistä oheisesta julkaisusta: Yritystarinoita Keski-Suomesta

Voit myös aina ottaa yhteyttä Karstulanseutu Oy:n henkilökuntaan, kun mietit tukirahoituksen käyttöä.