Ajankohtaista

23.04.2013: Puulaakson teollisuusalueen risteys- ja tiejärjestelyitä parannetaan

Projektissa on tarkoitus parantaa Puulaakson teollisuusalueen yritysten saavutettavuutta ja kilpailukykyä risteys- ja tiejärjestelyiden avulla.

Projekti toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Liitteenä kartta , jossa selvittä alueella toteutettavien vaiheiden sijainti Puulaakson teollisuusalueella.

  1. Ensimmäisessa vaiheessa siirretään uusilla tiejärjestelyillä tukkirekkaliikenne pois ny-kyiseltä Tukkitieltä.
  2. Toisessa vaiheessa laaditaan Kajaanintien risteysjärjestelyiden aluevaraussuunnitelma sekä poistetaan vanha ns. Hongantien risteys kokonaan käytöstä ja rakennetaan uusi Kajaanintien ja Hongantien risteys- ja tiealue.
  3. Viimeisessä, kolmannessa vaiheessa rakennetaan uusi liittymä Puulaakson teollisuus-alueen eteläpuolelle, jolla mm. parannetaan alueella toimivien yritysten saavutetta-vuutta.

Projektin tuloksena Puulaakson teollisuusalueella toimivien sekä sinne toimintaa suunnittelevien yritysten saavutettavuus sekä kilpailukyky paranee.

Karstulan kunta on hakenut projektille julkista rahoitusta Keski-Suomen Liitolta . Hankkeen budjetti on yhteensä 399 000 €, mistä EU- ja valtion osuus on 159 600 € (40 %). Loppuosa hankkeen kuluista tulee Karstulan kunnalta. Hanke kestää 30.6.2014 saakka.

 


ELY_Logo

 

 

 

 Takaisin