Strategia 2015

Palvelemme Sinua kaikissa yrityksesi kehitysvaiheissa. Kun perustat yritystä tai laajennat nykyistä. Suunnittelet investointeja ja mietit rahoitusta. Kehität toimintaa tai etsit verkostoyhteistyötä.

Karstulan ja Kyyjärven elinkeinotoimet

Karstulanseutu vastaa Karstulan ja Kyyjärven kunnissa elinkeinotoimen hoidosta. Kehittämisyhtiö järjestää yrityksille ja yrittäjiksi aikoville tarkoitetut yrityspalvelut, sijoitustoiminnan hallinnoinnin (Puulaakson Sijoitus Oy) ja elinkeinotoiminnan markkinoinnin sekä Karstulassa matkailutoimen hoidon. 

Toiminta-ajatus

Karstulanseutu kehittää yrittämisen toimintaympäristöä kilpailukykyisemmäksi sekä edistää asiakkaidensa kannattavan liiketoiminnan kehittymistä, rahoituksen järjestymistä ja osaamista. Karstulanseudun tavoitteena on asiakasyrityksien menestys!

Arvot

Luottamuksellisuus - Nopeus - Yritys- ja asiakaslähtöisyys - Joustavuus - Ennakkoluulottomuus

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Karstulanseudun asiakkaita ovat kaikkien toimialojen jo toimineet yritykset, uutta yritystoimintaa suunnittelevat tai aloittavat henkilöt ja yritykset, yritykset. Asiantuntijat ja yhteistyötahot, jotka tukevat yrittämisen toimintaympäristön ja yritysten kehittymistä.

Visio 2015

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on haluttu ja dynaaminen yritystoiminnan kehittäjäkumppani, joka vahvistaa yritystoiminnalle suotuisia olosuhteita.

Toimintalinjat 2012-2015

Aktiivinen oppilaitosyhteistyö yhdessä yritysten kanssa työvoiman saannin parantamiseksi. Opinnäytetyöpankki, opinnäytetyön rahallinen tuki kehittämisyhtiön kautta, oppilaitosyhteistyöverkoston luominen.